Om rasen

Verdt å tenke på:

  • Rasen trives utendørs, og egner seg derfor best for folk som ønsker å tilbringe tid i naturen sammen med dem
  • Rasen er sosial og glad i mennesker
  • Rasen er konstruert for styrke og utholdenhet
  • Rasen feller store mengder pels to ganger i året
  • Raseklubben har egne avlsanbefalinger i tillegg til NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett

FCI-gruppe 5: Spisshunder

Egenskaper/Mentalitet

Alaskan malamute er en hengiven, vennlig, leken, og trofast hund. Rasen er glad i mennesker, og er er ikke en «enmanns-hund». Den er imponerende med sin verdighet som voksen. Den kan være dominerende ovenfor andre hunder, og krever konsekvent oppdragelse. Rasen har ikke utpreget vaktinstinkt. Rasen er avlet frem for å jobbe som sledehund i polare områder. Den kjennetegnes ikke av høy hastighet, men av evnen til å trekke tung last.
 

Størrelse og utseende

Alaskan malamute er en av de eldste arktiske trekkhundene. Den er kraftig og substansfull, med et dypt bryst og sterk muskuløs kropp. Rasen Står har et meget aktivt utseende og stolt holdning, med høyreist hode og våkent og nysgjerrig blikk. Rasens karakteristiske hodetegninger består av en hette, mens ansiktsdelen enten er helt hvit eller markert med en stripe og/eller maske. Rasen har kraftig kropp og ben og er konstruert for styrke og utholdenhet, ikke som konkurransehund i raske løyper.
 

Pelsarbeid

På en rasetypisk hund kreves ikke spesielt pelsstell. Hunden feller store mengder pels to ganger i året.

Helse

Generelt er helsetilstanden hos Alaskan Malamute god. De helseproblemene som rasen sjekkes opp for er HD, øyesykdommer og PN (polyneuropati).

Det finnes gentest for PN. Forekomsten av øyesykdommer er liten, men det forekommer HD og her har det vært en noe økende forekomst de siste årene.

Historikk

Alaskan malamute fikk sitt navn etter eskimostammen «mahlemiuts», hvis forfedre utvandret fra Sibir til Alaska. Over mange århundre var Mahlemiutenes sledehunder et ekte, bunnsolid avlsprodukt av omgivelsene. Urbefolkningen avlet selvsagt ikke hunder etter en standard som vi gjør i dag. «Standarden» i denne tiden var ytelsesevnen som trekkdyr, vokter og jeger, og motstandsdyktighet god nok til å kunne overleve i det harde klimaet. Gjennom regionenes århundrelange isolasjon ble alaskan malamuten derfor en relativ enhetlig type.

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Du kan også lese mer om rasen og dens helse i RAS-dokumentet nedenfor. RAS står for Rasespesifikke avlstrategier, og gir en god innføring i rasens status i dag, og klubbens fokus når det gjelder avl fremover.

Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen. Lykke til!

Informasjon hentet fra NKK

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *